ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ลูกจ้างรายวัน
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งแพทย์แผนไทย พนักงานบริการ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน 2 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหารและผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหารและผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 4 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานบริการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานบริการ
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักจิตวิทยา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักจิตวิทยา
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักจิตวิทยา