รายละเอียดข้อมูลประกาศ
รหัสประกาศ : 
95 
 
วันเดือนปี : 
14 ก.พ.2561 
  
 
หัวเรื่อง : 
นโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 
  
 
รายละเอียด : 
โรงพยาบาลแม่ใจมีประกาศนโยบาย โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ตามกระทรวงสาธารณสุข และดำเนิกการตาม 3 กลยุทธ 10 มาตรการ
รายละเอียดดังเอกสารแนบ  
  
 
ข้อมูลเพิ่มเติม : 
files/maechai072.pdf