รายละเอียดข้อมูลประกาศ
รหัสประกาศ : 
76 
 
วันเดือนปี : 
29 มิ.ย.2560 
  
 
หัวเรื่อง : 
รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปีงบ 2560 
  
 
รายละเอียด : 
ด้วยโรงพยาบาลแม่ใจ ได้จัดทำ รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2560 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2559 -
มีนาคม 2560) รายละเอียด ดังเอกสารแนบ  
  
 
ข้อมูลเพิ่มเติม : 
files/maechai052.pdf