รายละเอียดข้อมูลประกาศ
รหัสประกาศ : 
305 
 
วันเดือนปี : 
15 มี.ค.2564 
  
 
หัวเรื่อง : 
มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล ข้าราชการ  
  
 
รายละเอียด : 
มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล ข้าราชการ  
  
 
ข้อมูลเพิ่มเติม : 
files/maechai250.pdf