รายละเอียดข้อมูลประกาศ
รหัสประกาศ : 
263 
 
วันเดือนปี : 
4 ก.ย.2563 
  
 
หัวเรื่อง : 
รายงานการดำเนินงานตามกรอบแนวทางตรวจสอบการปฏิบัติงานฯ 
  
 
รายละเอียด : 
รายงานการดำเนินงานตามกรอบแนวทางตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลแม่ใจ ครั้งที่ 2  
  
 
ข้อมูลเพิ่มเติม : 
files/maechai211.pdf