รายละเอียดข้อมูลประกาศ
รหัสประกาศ : 
261 
 
วันเดือนปี : 
4 ก.ย.2563 
  
 
หัวเรื่อง : 
รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบรอบที่ 2 
  
 
รายละเอียด : 
รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ ปี 2563 รอบที่ 2  
  
 
ข้อมูลเพิ่มเติม : 
files/maechai209.pdf