รายละเอียดข้อมูลประกาศ
รหัสประกาศ : 
255 
 
วันเดือนปี : 
19 มิ.ย.2563 
  
 
หัวเรื่อง : 
รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
  
 
รายละเอียด : 
รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  
  
 
ข้อมูลเพิ่มเติม : 
files/maechai203.pdf