รายละเอียดข้อมูลประกาศ
รหัสประกาศ : 
235 
 
วันเดือนปี : 
16 มี.ค.2563 
  
 
หัวเรื่อง : 
ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ 
  
 
รายละเอียด : 
ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ  
  
 
ข้อมูลเพิ่มเติม : 
files/maechai180.pdf