รายละเอียดข้อมูลประกาศ
รหัสประกาศ : 
229 
 
วันเดือนปี : 
9 มี.ค.2563 
  
 
หัวเรื่อง : 
ขออภัยในความไม่สะดวก ชาวแม่ใจร่วมสู้ภัยต้านโควิิดไปด้วยกัน 
  
 
รายละเอียด : 
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ใจ ได้ทำการคัดกรองวัดไข้ ทั้งญาติ ผู้ป่วย
และผู้ที่มาติดต่องานทุกประเภท รวมถึงเจ้าหน้าโรงพยาบาลทุกท่าน ต้องผ่านด่านคัดกรองไข้ โดยทางเข้ามารับบริการโรงพยาบาล
จะเข้าออกทางเดียวเท่านั้น คือ อาคารผู้ป่วยนอก ขั้นตอน. 1. ล้างมือด้วย 70% แอลกอฮอล์ 2. วัดไข้ หากไม่มีไข้
จะปั้มตราโรงพยาบาลที่แขน วางบัตรตามตะกร้าที่มารับบริการ และรับบริการตามปกติ (ทั้งญาติ ผู้ป่วย
และผู้มาติดต่องานทุกประเภท) 3. หากมีไข้ เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ต้องทำการซักประวัติเพิ่มเติมที่ห้อง ARI clinic
ที่ทางโรงพยาบาลจัดเตรียมไว้ให้ 4. หากมีประวัติ เข้าข่ายการติดเชื้อจะดำเนินการ รักษาตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข.  
  
 
ข้อมูลเพิ่มเติม : 
files/83990.jpg