รายละเอียดข้อมูลประกาศ
รหัสประกาศ : 
192 
 
วันเดือนปี : 
22 มิ.ย.2562 
  
 
หัวเรื่อง : 
มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัอ สป. 
  
 
รายละเอียด : 
มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัอ สป.  
  
 
ข้อมูลเพิ่มเติม : 
files/maechai140.pdf