รายละเอียดข้อมูลประกาศ
รหัสประกาศ : 
178 
 
วันเดือนปี : 
8 พ.ค.2562 
  
 
หัวเรื่อง : 
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุ โรงพยาบาลแม่ใจ 
  
 
รายละเอียด : 
โรงพยาบาลแม่ใจประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุ โรงพยาบาลแม่ใจ จำนวน 67 รายการ รายยละเอียดดังเอกสารแนบ  
  
 
ข้อมูลเพิ่มเติม : 
files/maechai131.pdf