รายละเอียดข้อมูลประกาศ
รหัสประกาศ : 
171 
 
วันเดือนปี : 
27 มี.ค.2562 
  
 
หัวเรื่อง : 
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
  
 
รายละเอียด : 
โรงพยาบาลแม่ใจประกาศ การส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ รายละเอียดดังเอกสารแนบ  
  
 
ข้อมูลเพิ่มเติม : 
files/maechai124.pdf