รายละเอียดข้อมูลประกาศ
รหัสประกาศ : 
170 
 
วันเดือนปี : 
27 มี.ค.2562 
  
 
หัวเรื่อง : 
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน 2562 
  
 
รายละเอียด : 
โรงพยาบาลแม่ใจ ประกาศ แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน 2562 รายละเอียดดังเอกสารแยบ  
  
 
ข้อมูลเพิ่มเติม : 
files/maechai123.pdf