รายละเอียดข้อมูลประกาศ
รหัสประกาศ : 
105 
 
วันเดือนปี : 
1 เม.ย.2561 
  
 
หัวเรื่อง : 
แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  
 
รายละเอียด : 
แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่รัฐ โรงพยาบาลแม่ใจ รายละเอียดดังเอกสารแนบ  
  
 
ข้อมูลเพิ่มเติม : 
files/maechai082.pdf