รายละเอียดข้อมูลประกาศ
รหัสประกาศ : 
104 
 
วันเดือนปี : 
1 เม.ย.2561 
  
 
หัวเรื่อง : 
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
  
 
รายละเอียด : 
เอกสารคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลแม่ใจ รายละเอียดดังเอกสารแนบ  
  
 
ข้อมูลเพิ่มเติม : 
files/maechai081.pdf